Trainingen

Coaching

Counseling

Trainingen

Ik ontwikkel trainingen op maat in opdracht van de opdrachtgever. De ontwikkeling van de deelnemers is daarbij altijd het doel. In de trainingen is er voor alle deelnemers voldoende uitdaging en komt iedereen aan bod. Ook bied ik ondergenoemde trainingen aan.

Training re-integratie gedurende een ziekteperiode

Ik train de deelnemers/HR medewerkers of de zieke zelf in het hoe en wat van de verzuimperiode. Alle verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter komen aan bod. Hoe verhoudt het team zich ten opzichte van een re-integrerende collega? Hoe verhoudt het gezin/de familie en vrienden zich tot een langdurig ziek gezinslid?

Training: De zelfbewuste sollicitant

De deelnemers hebben behoefte aan tools om hun eigen talenten en kwaliteiten te leren kennen. Met deze opgedane kennis staan de deelnemers steviger in hun schoenen tijdens een sollicitatiegesprek. Daar hoort de kennis over bewust, onbewust gedrag en hun drijfveren bij. De interviewer kan zich door de stevigheid van de sollicitant een beter beeld vormen.

Training Teamoptimalisatie

Loopt het niet in je team? Via verschillende werkvormen werken we toe naar:

 • Veiligheid binnen het team

 • Meer werkgeluk ervaren

 • Een optimale samenwerking

 • Het bevorderen van prestatie en resultaat

Training re-integratie

Training: De zelfbewuste sollicitant

De deelnemers hebben behoefte aan tools om hun eigen talenten en kwaliteiten te leren kennen. Met de kennis van hun talenten en kwaliteiten staan de deelnemers steviger in hun schoenen tijdens een sollicitatiegesprek. Daar hoort de kennis over bewust, onbewust gedrag en hun drijfveren bij. De interviewer kan zich door de stevigheid van de sollicitant een beter beeld vormen.

Training Teamoptimalisatie

Loopt het niet in je team? Via verschillende werkvormen werken we toe naar:

 • Veiligheid binnen het team

 • Meer werkgeluk ervaren

 • Een optimale samenwerking

 • Het bevorderen van prestatie en resultaat

Coaching

Werk- en taakgerichte onderwerpen zijn het uitgangspunt bij coaching. De begeleiding is gericht op bewustwording, persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen kijken we hoe je dingen in de toekomst op een andere manier kunt doen.

Natuurlijk Ontvouwen

Je ontdekt welke vaardigheden je hebt en over welke kwaliteiten je beschikt plus je ontwikkelt nieuwe. Via coaching word je uitgedaagd om grenzen te verleggen.

Na een coachtraject ga je aan de slag met nieuwe vaardigheden en pas je nieuw ontdekte mogelijkheden toe. Je hebt geleerd dingen anders te doen.

Voorbeelden van coachvragen:

 • Hoe verhoud ik mijzelf tot mijn team?
 • Welke belemmeringen zitten mij in de weg?

 • Hoe bewaak ik mijn grenzen?

 • Ik wil leren spreken in het openbaar.

Voorbeelden van coachvragen:

 • Hoe verhoud ik mijzelf tot mijn team?
 • Welke belemmeringen zitten mij in de weg?

 • Hoe bewaak ik mijn grenzen?

 • Ik wil leren spreken in het openbaar?

Counseling

Counseling richt zich op de natuurlijke fasen van herstel, waarin het lichaam leidend is, op emotioneel, fysiek en spiritueel vlak. Je herstelt de relatie met je lichaam en leert weer contact te maken met je oorspronkelijk gedrag, je kern.

Bij stress en burn-out gaat het over het verstrikt raken in aangeleerde overlevingsstrategieën die zijn ontstaan in je persoonlijke geschiedenis.

Hierdoor raak je de verbinding met je eigen kern kwijt.

 • Piekeren en dit niet kunnen stoppen.
 • Je raakt steeds meer verwijderd van je eigen ik.
 • Een burn-out ligt op de loer.

 • Stress veroorzaakt door verlies en rouwverwerking.

Verlies is een breed begrip. Bijvoorbeeld verlies van vrijheid door de coronapandemie, verlies van gezondheid, verlies van een dierbare, verlies van je woning of werk, verlies van je relatie, verlies van je land van herkomst en alles wat daar bij hoort.

Bij counseling werk ik onder andere met het Dynamisch fasen model, (ontwikkeld door Drs H. Bolt) waarbij we dynamisch de ondergenoemde fases doorlopen.

Fase 1: De stok tussen de spaken. Werkelijk stil leren staan bij jezelf, leren vertragen, ontdekken, erkennen en accepteren wat er speelt. In het hier en nu starten met het ontwikkelen van werkelijke zelfzorg in kleine, overzichtelijke handelingen.
Fase 2: De afdaling naar de onderwereld. We onderzoeken de dieperliggende oorzaken van je overlevingsmechanisme en werken aan het doorbreken van de verankerde patronen in je lichaam. Je leert om mentaal, emotioneel en fysiek (weer) voor jezelf te zorgen.
Fase 3: Het oog in de storm: Je leert om bij jezelf te blijven in de turbulentie van het dagelijks leven, zonder jezelf te verliezen. Een belangrijk onderdeel in deze fase is terugvalpreventie.

Omdat elk individu anders is wordt de doorlooptijd van de counseling dynamisch aangepast aan wat nodig is voor jou!

Jij bepaalt het tempo.

Counseling gericht op herstel

Omdat elk individu anders is wordt de doorlooptijd van de counseling dynamisch aangepast aan wat nodig is voor jou!

Jij bepaalt het tempo.

Vragen of kennismaken?

Vul eenvoudig het contactformulier in, stuur een mail of bel.